Płać mniej za gaz w swoim domu!

plac-mniej-za-gaz-w-swoim-domu-1

Domowy budżet to coś nad czym staramy się nieustannie czuwać, jeśli tylko nadarzy się okazja do jego powiększenia – korzystamy z niej bez zawahania. Każdy z nas szuka sposobu na ograniczenie niepotrzebnych wydatków. Teraz okazją do oszczędności może być  także zmiana dostawcy gazu do naszego domu.


O tym, że każdy odbiorca ma możliwość zmiany dostawcy prądu Polacy przekonali się już w 2007 roku. Z tego prawa skorzystało przeszło 100 tyś przedsiębiorstw i prawie 160 tyś. Gospodarstw domowych. Teraz przyszedł czas na zmianę dostawcy paliwa gazowego. Wszystko za sprawą wejścia w życie nowej ustawy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki Gazownictwa, od 1 stycznia 2014 roku każdy sprzedawca paliwa gazowego, który podpisał nowa umowę może świadczyć usługi na terenie całego kraju. To duża zmiana dla konsumentów. Jedną z firm, która do swojej oferty wprowadziła sprzedaż gazu jest Energetyczne Centrum SA, jeden z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej.

Największym problemem zarówno w kwestii zmiany sprzedawcy gazu jak i energii elektrycznej jest niska świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości dokonania takiej zmiany. Tymczasem dziś  jest to równie proste jak zmiana operatora sieci telefonii komórkowej czy Internetu – podkreśla Damian Lindner z Energetycznego Centrum SA.

Dane pochodzące z URE z pierwszego kwartału 2014 roku wskazują na to, że jedynie 500 podmiotów dokonało zmiany sprzedaży paliwa gazowego. Wraz z wprowadzaniem nowej ustawy każdy klient indywidualny ma prawo do zmiany sprzedawcy i zakupu tańszego paliwa gazowego w swoim domu lub mieszkaniu, bez względu na to z jakiego regionu kraju pochodzi.

Warto podkreślić, że zmiana sprzedawcy gazu, podobnie jak energii elektrycznej, jest bezpłatna i nie wymaga wielu formalności. Cały proces od momentu podpisania umowy z nowym dostawcą, zajmuje zazwyczaj kilka tygodni. Część przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą gazu, jak np. Energetyczne Centrum SA, podpisuje z klientem umowę kompleksową na dostawę gazu. Oznacza to, że klient będzie otrzymywał jedną fakturę, zarówno za faktyczne zużycie, jak i usługę dystrybucji paliwa gazowego. Podpisanie umowy z nowym sprzedawcą nie wiąże się z przerwami w dostawie gazu lub koniecznością wymiany instalacji.